ஓம்காரம்  36 சிறப்பு நிகழ்ச்சி
Omkaram 36 Special Function 26 April 2021 7 AM

We are pleased to inform you that Omkaram 36 will be celebrated this 26th April 2021 at Adiguru Sri Prajna Dakshinamurti Vidyapitham, Vedapuri, Theni.
On this occasion, as per Pujyasri Swamiji’s Wish and Blessings, Special sankalpam will be done for Japam, Avahanti Homam, Medha Sukta Homam, Dharanaa Mantra Homam and Abhishekam.
Please fill in your details like, Atmavidya UserID, Email ID, Place, Nakshatram, Rasi and your Full Name in the Omkaram 36 Seva Form link provided below for the purposes of sankalpam.
Last date for submission 24 April 2021.

https://forms.gle/nn5Zrfp4mPLun4MN7

ஓம்‌ ஸ்ரீகுருப்யோ நம:
நிகழ்முறை
இடம்‌: ஆதிகுரு ஸ்ரீப்ரஜ்ஞா தக்ஷிணாமூர்த்தி வித்யாபீடம்‌, வேதபுரீ, தேனி.
நாள்‌: ஸ்ரீப்லவ ஆண்டு, சித்திரை மாதம்‌ 13 ஆம்‌ நாள்‌, திங்கட்கிழமை (26.04.2021)
சிறப்பு ஸங்கல்பம்‌, சிறப்பு ஸேவைகளில்‌ கலந்துகொண்டவர்களுக்கான ஸங்கல்பம்‌.
கீழ்க்கண்ட Omkaram 36 Seva Form பூர்த்தி செய்து அனுப்பவும்.
அனுப்புவதற்கு கடைசி நாள் 24 April 2021

https://forms.gle/nn5Zrfp4mPLun4MN7

Click on this link or the image below to view or download PDF of Omkaram 36 Special Function.
14 April 2021 Pujya Swamiji’s Blessings

Thiruppani Thondargal Urudi Mozhi (Pledge)

Sloka by Sloka Talks on Bhagavad Gita Ch1 to Ch6 – Single Click PDF
Dear Seeker Student,
We are delighted to release a quick one click access to any shloka of the Srimad Bhagavad Gita teachings by Pujyasri Omkarananda Mahaswamigal, based on Adisankara Bhashyam.
Clicking on a specific icon in the attached PDF should take you to the corresponding youtube video recording.
This has been put together by atmavidya Academic team under the guidance of Pujyasri Swamiji, which involved several weeks of dedicated work, with the objective to fulfil Pujyasri Swamiji’s Lakshyam, of “Anaivarukkum Amaidiyana Anandam”
Pujyasri Swamiji blesses you to successfully learn Srimad Bhagavad Gita and thereby enjoy the Peaceful Happiness.
Namaste,
Academic Team of Atmavidya
email: academic.atmavidya@gmail.com
Please click on link below:
Bhagavad Gita Chapters 1 – 6

Sloka by Sloka Talks on Bhagavad Gita Ch1 to Ch6 – Playlist
You may also use the following link which has Swamiji’s talks on Bhagavad Gita Chapter 1 – 6 in a playlist.
Bhagavad Gita Chapters 1 – 6

Bhagavad Gita Audio Chanting with Text
The following link contains Bhagavad Gita audio chanting with text in Tamil, Sanskrit and English.
Bhagavad Gita Audio Chanting by Swamiji
jm_0001
Player Controls
jm_0001
Player Controls
JnanaYajna 2020

JnanaYajna 2020, was held in a grand manner from 3rd September till 11th September. Devotees were virtually taken to Narada Gana Sabha to attend this online JnanaYajna.Swamiji graced the devotees with Kaivalya Navanitham ( Sandhegam Thelidhal Padalam ) in the mornings and Srimad Bhagavad Gita ( Chapter 17 ) in the evenings.
On 11th September, Swamiji concluded the JnanaYagna with Anugraha Bashanam and blessings for Narada Gana Sabha team and all participants.
Swamiji also revealed the Yajna Prasadam eBook- which was downloaded by participants from our website.

திருக்குறள் திருவிழா

12th September saw another big event, where Swamiji celebrated Thirukkural Thiruvizha from 4pm to 6 pm IST. Prayer song, welcome address and our Swamiji’s Anugraha bashanam of Thirukkural enlightened the devotees throughout the globe.
The recitation of Thirukkural allowed all devotees to join Swamiji from home, by posting their status online.
Swamiji also revealed the Yajna Prasadam eBook ( Thirukkural Arathupal )- which was downloaded by participants from our website.

About Swamiji

Pujyasri Omkarananda Mahaswamigal had the Sanyasa Diksha from Pujyasri Swami Chidbhavananda, the founder of the Sri Ramakrishna Tapovanam, Thirupparaithurai.

Pujyasri Swamiji studied Vedanta under Pujyasri Swami Paramarthananda, one of the foremost disciples of Pujyasri Swami Dayananda Saraswati.

Read More ….

About Ashram

Sri Swami Chidbhavananda Ashram is located in Vedapuri, Theni, Tamil Nadu.

The Vidyapitham, at the entrance to the Ashram, with the presiding deity Adiguru Sri Prajna Dakshinamurti is a prayer hall.

Read More ….

ātmavidyā

ātmavidyā five years courses: batch 1 and batch 2 are now in progress.

Registration for both Batch 1 and Batch 2 are now closed.

Pujyasri Omkarananda Swamiji teaches Vedanta Sastra, Upasana Sastra, Dharma Sastra, Yoga Sastra and Pada Sastra in ātmavidyā classes.
Read More ….

Agni Global Class

Agni Global Class is school brand driven by Pujyasri Omkarananda Swamiji. Pujyasri Swamiji hosts weekly classes on various sastras.

Please send an email with your mobile number to receive whatsapp broadcast regarding agni Global Classes.

Swami Omkarananda youtube Channel.

youtube and whatsapp Classes

The official YouTube channel maintained for publishing all events and classes hosted by Pujyasri Omkarananda Swamiji is ‘Swami Omkarananda’.

Please refer to the playlist for all classes.

Narayana Dhama

Chennai centre of Vedanta Sasthra Prachara Trust where Pujyasri Omkarananda Swamiji takes classes on Hindu Scriptures, values, Traditions, rituals and others is located in the following address:
Sri Narayana Dhama, New 13, First Main Road, Adyar, Chennai.
Pujyasri Swamiji is conducting a Five year course ‘Atma Vidya’, reaching out on line, through a dedicated leased line connectivity, to over a thousand students across the Globe.
Read More …..

Pudukkottai Bhuvanesvari

Pudukkottai Adhishtanam at Pudukkottai was established as the samadhi of Judge Swamigal.
Sri Sadashiva Brahmendra Sarasvathyavadhuta Swamigal, also popularly referred to as Judge Swamigal was a great jnani hailing from the proud lineage of the avadhuta saints who can be traced back to Lord Dattatreya.
Read More ….