20210419

ஓம்காரம்  36 சிறப்பு நிகழ்ச்சி Omkaram 36 Special Function 26 April [...]

202104192021-04-19T04:29:15-05:30

donation 2021

Vedanta Sastra Prachara Trust Sevas For all the Sevas in [...]

donation 20212021-03-26T23:54:14-05:30

Sevas 2021

Sevas at Sri Prajna Dakshinamurti VidyapithamFor all the Sevas in [...]

Sevas 20212021-03-23T00:51:26-05:30

21010124

ஞான மலர்கள் Previous Next

210101242021-01-24T03:07:53-05:30

BG Audio Chanting with Text

பகவத்கீதா பாராயணம்பூஜ்யஶ்ரீ ஓங்காராநந்த மஹாஸ்வாமிகள்Sri Swami Chidbhavananda Ashramam,Chatrapatti Road, Vedapuri, Theni [...]

BG Audio Chanting with Text2021-01-22T23:46:05-05:30

swamij

அருட்குருநாதர்நமது பெருமைமிகு தமிழகத்தில் பாரம்பரிய முறையில் வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கும் தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசார்யார்களிடையே [...]

swamij2020-02-05T19:01:28-05:30