ஓம்காரம்  36 சிறப்பு நிகழ்ச்சி
Omkaram 36 Special Function 26 April 2021 7 AM

We are pleased to inform you that Omkaram 36 will be celebrated this 26th April 2021 at Adiguru Sri Prajna Dakshinamurti Vidyapitham, Vedapuri, Theni.
On this occasion, as per Pujyasri Swamiji’s Wish and Blessings, Special sankalpam will be done for all the Atma Vidya Students for Japam, Avahanti Homam, Medha Sukta Homam, Dharanaa Mantra Homam and Abhishekam.
Please fill in your details like, Atmavidya UserID, Email ID, Place, Nakshatram, Rasi and your Full Name in the Google form link provided below for the purposes of sankalpam.
Last date for submission 24 April 2021.

https://forms.gle/UPRwEzHMGHDNDoLw9

ஓம்‌ ஸ்ரீகுருப்யோ நம:
நிகழ்முறை
இடம்‌: ஆதிகுரு ஸ்ரீப்ரஜ்ஞா தக்ஷிணாமூர்த்தி வித்யாபீடம்‌, வேதபுரீ, தேனி.
நாள்‌: ஸ்ரீப்லவ ஆண்டு, சித்திரை மாதம்‌ 13 ஆம்‌ நாள்‌, திங்கட்கிழமை (26.04.2021)
ஆத்மவித்யா மாணவர்களுக்கான சிறப்பு ஸங்கல்பம்‌, சிறப்பு ஸேவைகளில்‌ கலந்துகொண்டவர்களுக்கான ஸங்கல்பம்‌.
கீழ்க்கண்ட google form பூர்த்தி செய்து அனுப்பவும்.
அனுப்புவதற்கு கடைசி நாள் 24 April 2021

https://forms.gle/UPRwEzHMGHDNDoLw9